กำลังโหลด กรุณารอสักครู่...
Health Monitor
สมุดพกสุขภาพ
ที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผลเลือด การใช้ยา การแพ้ยาไว้ในที่เดียว เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยอาการของท่านได้ทันท่วงที และระบบจะแสดงผลเป็นกราฟ และ คำแนะนำที่เข้าใจง่ายซึ่งคุณจะเข้าใจสุขภาพของคุณอย่างที่ไม่เคยมาก่อน

Blood Report

รายงานผลเลือดของคุณ

Health Report

ภาวะสุขภาพของคุณ
(จากการตอบคำถามสุขภาพ)

Risks

ความเสี่ยงของคุณ

Find nearest doctors

ค้นหาแพทย์ใกล้บ้านคุณ