กำลังโหลด กรุณารอสักครู่...
Cancer Risks Reduction
ป้องกันการเกิดมะเร็ง
ต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น กำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายและตับ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย ชะลอความเสื่อมของเซลล์ บำรุงระบบประสาท

Package

PREMIUM
1,600
บาท/เดือน

วิตามิน 11 ชนิด
CoQ10 (Ubiquinone)
เพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน Antioxidant ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
Selenium
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ
Folic Acid
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
Vitamin B12
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
Zinc
เพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ ปกป้องเซลล์ปกติไม่ให้กลายเป็นมะเร็ง
Vitamin C
เพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน Antioxidant ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ
Alpha lipoic acid
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ
Resveratol
Antioxidant ลดการอักเสบ ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง

ไม่ต้องตรวจเลือด

ตอบคำถามวินิจฉัยสุขภาพ
PLATINUM
6,900
บาท/เดือน

วิตามิน 18 ชนิด
CoQ10 (ubiquinol)
เพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน Antioxidant ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
Omega3
ลดการอักเสบของเซลล์ที่เป็นสาเหตุของเซลล์มะเร็ง
Selenium
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ
Folic acid
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
Vitamin B12
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
Vitamin C
เพิ่มระดับภูมิคุ้มกัน Antioxidant ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ
Zinc
Antioxidant ลดการอักเสบ ปกป้องเซลล์ไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็ง
Vitamin D3
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ปกป้องเซลล์ไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็ง
Alpha lipoic acid
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ
Green tea
Antioxidant ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง
Resveratol
Antioxidant ลดการอักเสบ ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
Indole 3 carbinol
Antioxidant เป็นสารสกัดที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็ง
Vitmin E
Antioxidant ลดการอักเสบ ยั้บยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง
Curcumin
Antioxidant ลดการอักเสบ ปกป้องเซลล์ไม่ให้กลายเป็นเซลล์มะเร็ง
N-Acetyl Cysteine
ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ป้องกันการทำลายเซลล์จากอนุมูลอิสระ

ตรวจเลือด 25-27 รายการ
AST
ตรวจความผิดปกติของตับ
ALT
ตรวจความผิดปกติของตับ
Glucose
ระดับน้ำตาลในเลือด
Total Vitamin D
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด
Vitamin B12
ตรวจหาระดับวิตามิน บี12 ในเลือด
Folic acid
ตรวจหาระดับวิตามินโฟลิค ในเลือด
Zinc
ตรวจหาระดับแร่ธาตุสังกะสี ในเลือด
BUN
การตรวจประเมินสภาวะการทำงานของไต
Creatinine
การตรวจประเมินสภาวะการทำงานของไต
Cholesterol
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
Triglyceride
ระดับไตรกลีเซอลไรด์ในเลือด
HDL
ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี ในเลือด
LDL
ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ในเลือด
ESR
ตรวจสอบการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกาย
CEA
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งลำไส้
AFP
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับและมะเร็งรังไข่
CA19-9
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดี
CA153 (female)
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่
CA 125 (female)
การตรวจวินิจฉัยมะเร็งรังไข่
Magnesium
ตรวจหาระดับแมกนีเซียมในเลือด
Vitamin A
ตรวจหาระดับวิตามิน เอ ในเลือด
Vitamin E
ตรวจหาระดับวิตามิน อี ในเลือด
Lycopene
ตรวจหาระดับสารไลโคปีนในเลือด
Beta carotene
ตรวจหาระดับสารเบต้าแคโรทีนในเลือด
CoQ10
ตรวจหาระดับcoqnezyme Q10 ในเลือด
VitaminC
ตรวจหาระดับวิตามิน ซี ในเลือด
Alpha carotene
ตรวจหาระดับสารอัลฟ่าแคโรทีนในเลือด
Gamma Tocopherol
ตรวจหาระดับสารแกมม่าโทโคฟีรอลในเลือด

ตอบคำถามวินิจฉัยสุขภาพ