กำลังโหลด กรุณารอสักครู่...
Weight Management
ลดน้ำหนัก
ยับยั้งความอยากอาการ ยับยั้งการดูดซึมแป้ง น้ำตาล และไขมัน เพิ่มการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันเปลี่ยนเป็นพลังงาน เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ควบคุมระดับน้ำตาล และคลอเลสเตอรอลในเลือด

Package

PREMIUM
2,100
บาท/เดือน

วิตามิน 9 ชนิด
CoQ10 (Ubiquinone)
เพิ่มพลังงาน เร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกาย
Green Tea extract
เร่งการเผาผลาญไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมความอยากอาหาร
White kidney bean
ยั้บยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรต ควบคุมความอยากอาหาร
Chromium
เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ควบคุมระดับน้ำตาล และควบคุมความอยากอาหาร
Vanadium
เร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายและช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
Zinc
ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ เพิ่มพลังงาน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ไม่ต้องตรวจเลือด

ตอบคำถามวินิจฉัยสุขภาพ
PLATINUM
6,100
บาท/เดือน

วิตามิน 15 ชนิด
CoQ10 (Ubiquinol)
เพิ่มพลังงาน เร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกาย
Green Tea extract
เร่งการเผาผลาญไขมัน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและควบคุมความอยากอาหาร
White kidney bean
ยั้บยั้งการย่อยคาร์โบไฮเดรต ควบคุมความอยากอาหาร
Chromium
เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ควบคุมระดับน้ำตาล และควบคุมความอยากอาหาร
Vanadium
เร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายและช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ
Zinc
ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ เพิ่มพลังงาน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
Magnesium
ช่วยในการย่อย และการดูดซึมสารอาหาร รวมถึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
Tryptophan
คบบคุมความอยากอาหาร
Tyrosine
คบบคุมความอยากอาหาร กระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์
Green Coffee extract
ลดการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตจากระบบทางเดินอาหาร และเพิ่มการเผาผลาญ

ตรวจเลือด 20 รายการ
CRP
ตรวจปริมาณสารอักเสบในร่างกาย และความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ
AST
ตรวจความผิดปกติของตับ
ALT
ตรวจความผิดปกติของตับ
Glucose
ระดับน้ำตาลในเลือด
CoQ10
ตรวจหาระดับcoqnezyme Q10 ในเลือด
Magnesium
ตรวจหาระดับแร่ธาตุแมกนีเซียมในเลือด
HbA1C
ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในระยะ3เดือน
Total Vitamin D
ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด
Vitamin B12
ตรวจหาระดับวิตามิน บี12 ในเลือด
Folic acid
ตรวจหาระดับวิตามินโฟลิค ในเลือด
Zinc
ตรวจหาระดับแร่ธาตุสังกะสี ในเลือด
BUN
การตรวจประเมินสภาวะการทำงานของไต
Creatinine
การตรวจประเมินสภาวะการทำงานของไต
Cholesterol
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด
Triglyceride
ระดับไตรกลีเซอลไรด์ในเลือด
HDL
ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี ในเลือด
LDL
ระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ในเลือด
Chromium
ตรวจหาระดับแร่ธาตุโครเมียมในเลือด
ESR
ตรวจสอบการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกาย
CBC
การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ตอบคำถามวินิจฉัยสุขภาพ