กำลังโหลด กรุณารอสักครู่...
Personalized vitamins and supplements
selected by our medical team specialists
and delivered to your doorsteps

Choose Your Wellness Program
Recommended program for you.

What makes Vitaboost a better choice for you ?

Safer

We use pharmaceutical grade supplements, which are personalized to suit your body’s ‘true’ need by controlling the dosage in each and every capsule. This ensures that you will never take more than what your body needs, and therefore, the quality and safety of our products are guaranteed.

More Convenient

We save your time in preparing your daily supplements, travelling many places to get different supplements, or even coming to us. We save you from spending your time preparing your daily supplements, travelling to your nearest supplement stores, or even visiting us!

Specialist Care

Our ‘Vitalyzer’ system was created by our medical teams including medical doctors, pharmacists, nutritionists, and specialists in each field. So we can ensure you that your personalized supplements are perfect for your targeted needs.

Save More!

Expenses for our wellness programs are not only cheaper than those of other service providers, but also cheaper than buying similar-grade supplements on your own. Therefore, if you develop healthy eating habits and exercise regularly, it will reduce your risks of serious illnesses.

Learn More

Want to know more about Vitaboost? Click on the video link below.

Our Procedures

Choose your desired wellness program, answer a few basic questions, and make a payment.
Our legally-authorized medical staff will visit and collect your blood sample at your doorsteps in order to identify your current vitamin and mineral levels.
Supplements will be personalized by our ‘Vitalyzer’ system, double-checked by our certified medical doctors and pharmacists, packed in daily packets, and sent to your doorsteps.
Want to know the system Vitalyzer will make you healthy. How better?

Our specialist advisors.

Vitaboost Clinic’s medical team consists of specialists in different fields of modern medicine at your service including Thailand’s leading anti-aging doctors with experience of over 50 years, anti-aging specialists, pharmacists and dietitians from Thailand’s leading hospital.

Member Experience

14 Aug 2017

วันแม่ปีนี้ ดูแลสุขภาพของคุณแม่ให้ดีที่สุดด้วยโปรโมชั่นดูแลสุขภาพของคุณแม่
วันแม่ปีนี้ อย่าเพียงแต่บอกรักแม่อย่างเดียว ดูแลสุขภาพของคุณแม่ให้ดีที่สุดด้วยโปรโมชั่นดูแลสุขภาพของ...

Read More...

14 Aug 2017

อันตรายของการกินแคลเซียมเสริมมากเกินไป!!
ตามที่เราทราบกันดีว่า การขาดแคลเซียมทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ซึ่งทำให้กระดูกเปราะบาง  ...

Read More...

15 Jul 2017

แก้ปัญหา "การนอนไม่หลับ" อย่างปลอดภัย
การนอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สมองและร่างกายใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการบำรุงซ่อมแซมส่วนต่างๆ ให้ดีขึ้น เ...

Read More...

28 Jun 2017

Vitaboost Clinic ร่วมบรรยายใน Class "Health And Wellness Tourism"
พญ.พลอยลดา ธนาไพศาลวรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย และคุณสุวิชชา เนติวิวัฒน์ ผู้บ...

Read More...
view all