Health Check - up

เวชศาสตร์ชะลอวัย คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่เข้าใจต้นตอของปัญหาสุขภาพอย่างตรงจุด ทำให้การ “ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด” จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้คุณรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและหาวิธีรักษาหรือป้องกันได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด เพื่อลดความรุนแรงของอาการหรือโรคต่างๆ ทางสุขภาพที่เกิดขึ้น

ทำไมถึงต้องตรวจเลือดกับ Vitaboost

บริการตรวจสุขภาพแบบ Home Service ของเราครอบคลุม 26 จังหวัด โดยพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านการอบรมขั้นตอนการเจาะเลือดและมารยาทในการบริการ

พื้นที่ที่ให้บริการ 26 จังหวัด

• กรุงเทพมหานคร
• สมุทรปราการ
• สมุทรสาคร (อ.เมือง)
• ปทุมธานี
• นนทบุรี
• นครปฐม (อ.เมือง)
• พิษณุโลก (อ.เมือง)
• นครสวรรค์ (อ.เมือง)

• ชลบุรี (อ.เมือง, อ.ศรีราชา, พัทยา)
• ระยอง (อ.เมือง)
• จันทบุรี (อ.เมือง, อ.แกลง)
• ตราด (อ.เมือง)

• ราชบุรี (อ.เมือง) • เพชรบุรี (อ.เมือง) • ประจวบคีรีขันธ์ (ลลลนาคลินิก หัวหิน)

• ภูเก็ต (อ.เมือง)
• สุราษฏร์ธานี (อ.เมือง, อ.เกาะสมุย)
• ชุมพร ( อ.ตะโก, อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว)
• สงขลา (อ.หาดใหญ่)

• นครราชสีมา (อ.เมือง, อ.ปากช่อง)
• ขอนแก่น (อ.เมือง)
• อุดรธานี (อ.เมือง)
• อุบลราชธานี (อ.เมือง)
• หนองคาย (อ.เมือง)

• เชียงใหม่ (อ.เมือง, อ.หางดง, อ.สันกำแพง)
• เชียงราย (อ.เมือง)

1. ภาคกลาง

• กรุงเทพมหานคร
• สมุทรปราการ
• สมุทรสาคร (อ.เมือง)
• ปทุมธานี
• นนทบุรี
• นครปฐม (อ.เมือง)
• พิษณุโลก (อ.เมือง)
• นครสวรรค์ (อ.เมือง)

2. ภาคตะวันออก

• ชลบุรี (อ.เมือง, อ.ศรีราชา, พัทยา)
• ระยอง (อ.เมือง)
• จันทบุรี (อ.เมือง, อ.แกลง)
• ตราด (อ.เมือง)

3. ภาคตะวันตก

• ราชบุรี (อ.เมือง)
• เพชรบุรี (อ.เมือง)
• ประจวบคีรีขันธ์ (ลลลนาคลินิก หัวหิน)

4. ภาคใต้

• ภูเก็ต (อ.เมือง)
• สุราษฏร์ธานี (อ.เมือง, อ.เกาะสมุย)
• ชุมพร (อ.ตะโก, อ.เมือง, อ.ท่าแซะ, อ.ปะทิว)
• สงขลา (อ.หาดใหญ่)

5. ภาคอีสาน

• นครราชสีมา (อ.เมือง, อ.ปากช่อง)
• ขอนแก่น (อ.เมือง)
• อุดรธานี (อ.เมือง)
• อุบลราชธานี (อ.เมือง)
• หนองคาย (อ.เมือง)

6. ภาคเหนือ

• เชียงใหม่ (อ.เมือง, อ.หางดง, อ.สันกำแพง)
• เชียงราย (อ.เมือง)

คำแนะนำก่อนการเจาะเลือด

1. งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
2. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
3. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง
4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 3 – 7 วันทำการ
5. กรุณาแจ้งยา วิตามิน และอาหารเสริมที่รับประทานเป็นประจำ และประวัติการรักษาที่ผ่านมา (ถ้ามี)

เงื่อนไขการรับบริการ

• สำหรับพื้นที่ในการเจาะเลือดต้องเป็นสถานที่รโหฐานหรือสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่าน เช่น บ้าน ที่ทำงาน ห้องประชุมที่ไม่มีผู้คน ห้องพักในโรงแรม เป็นต้น
• ไม่สามารถให้บริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลได้ เนื่องจากเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาล ว่าด้วย การไม่ให้นำเลือดของผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลได้

BASIC CHECK UP

แพ็กเกจตรวจสุขภาพพื้นฐาน
แพ็กเกจตรวจสุขภาพพื้นฐาน เป็นการตรวจเลือดเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคต่างๆ และการที่เราสามารถตรวจพบความผิดปกติต่างๆ ทำให้คุณป้องกันและดูแลสุขภาพได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
• ผู้ที่มีความผิดปกติต่างๆ ในร่างกาย
• ผู้ที่มีคนในครอบครัวมีโรคประจำตัว (ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง)

ค่าบริการ

2,900

บาท

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile)
• ตรวจระดับไขมันที่มีความหนาแน่นสูง (HDL)
• ตรวจระดับไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (LDL)
• ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือด (Total Cholesterol)
• ตรวจระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)

ตรวจการทำงานของไต
• Creatinine
• BUN

ตรวจการทำงานของตับ
• SGOT (AST)
• SGPT (ALT)

ค่าบริการ
3,260
บาท

ANTIOXIDANT CHECK UP

แพ็กเกจตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ

สารต้านอนุมูลอิสระ เป็นสารสำคัญที่ชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย

แพ็กเกจนี้ เป็นการตรวจเพื่อวางแผนในการป้องกันโรค ชะลอความเสื่อมของร่างกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดสารที่เป็นต้นตอของการเสื่อมของร่ายกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
• ผู้ที่ทานวิตามินเป็นประจำ
• ผู้ที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
• ผู้ที่ได้รับยาเป็นประจำ เช่น การรับเคมีบำบัด การได้รับจากการผ่าตัด การปลูกถ่ายผิวหนัง การทำบายพาสหัวใจ และผู้ที่ผ่านการฟอกไต

ค่าบริการ

6,900

บาท

ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ
• Vitamin A
• Vitamin C
• Vitamin E
• Lycopene
• Coenzyme Q10

ค่าบริการ
5,400
บาท

MICRONUTRIENTS CHECK UP

แพ็กเกจตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และค่าการอักเสบในร่างกาย

Micronutrients คือ สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานและร่างกายต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ร่างกายยังไม่สามารถผลิตเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในทางตรงกันข้ามหากร่างกายมีการรับวิตามินและแร่ธาตุมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกัน

แพ็กเกจนี้จึงมีความสำคัญในการป้องกันโรค ด้วยการนำผลการตรวจไปใช้ในการปรับสมดุลของสารอาหาร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุมากหรือน้อยเกินไปจนส่งผลเสียต่อร่างกาย

เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
• ผู้ที่ทานวิตามินเป็นประจำ
• ผู้ที่ไม่ได้ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย
• ผู้ที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
• ผู้ที่อยู่ท่ามกลางมลพิษต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ โลหะหนักที่ปนเปื้อนในอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5

ค่าบริการ

13,000

บาท

ตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด 
• Vitamin A
• Vitamin B12
• Vitamin C
• Total Vitamin D
• Vitamin E
• Coenzyme Q10
• Folic acid 
• Magnesium
• Zinc
• Lycopene

ตรวจการอักเสบในร่างกาย
• CRP
• Ferritin

ค่าบริการ
9,850
บาท

MICRONUTRIENTS CHECK UP & SCREENING CANCER

แพ็กเกจตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ ค่าการอักเสบในร่างกาย และตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ

สารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor Markers) มาจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งหรือมีสาเหตุอื่นๆ มากระตุ้นก็สามารถทำให้สารหลั่งออกมาได้ โดยมะเร็งแต่ละชนิดและแต่ละระยะมีความจำเพาะขึ้นอยู่กับสารบ่งชี้ที่แตกต่างกันออกไป

การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งร่วมกับการตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และค่าการอักเสบในร่างกาย สามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค และอาจนำไปใช้ในการเลือกวิธีการรักษาโรคต่างๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารบ่งชี้มะเร็งที่ตรวจด้วย

เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
• ผู้สูงอายุ
• ผู้ที่ทานวิตามินเป็นประจำ
• ผู้ที่ไม่ได้ควบคุมอาหารและออกกำลังกาย
• ผู้ที่มีโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดัน โลหิตสูง เป็นต้น
• ผู้ที่อยู่ท่ามกลางมลพิษต่างๆ เช่น ควันบุหรี่ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ โลหะหนักที่ปนเปื้อน ในอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5

ค่าบริการ

15,900

บาท

ตรวจระดับวิตามิน แร่ธาตุ
และสารต้านอนุมูลอิสระในเลือด 
• Vitamin A
• Vitamin B12
• Vitamin C
• Total Vitamin D
• Vitamin E
• Coenzyme Q10
• Folic acid 
• Magnesium
• Zinc
• Lycopene

ตรวจการอักเสบในร่างกาย
• CRP
• Ferritin

ตรวจคัดกรองมะเร็ง
• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)
• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA15-3)
• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
• การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

ค่าบริการ
13,010
บาท

HORMONE CHECK UP

แพ็กเกจตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย

ฮอร์โมน (hormone) คือ กลุ่มของสารเคมีที่ทำหน้าที่กระตุ้นหรือยับยั้งกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย และควบคุมกระบวนการต่างๆ ในร่างกายหลายอย่าง เช่น ช่วยให้ร่างกายมีการเจริญเติบโต ช่วยกระบวนการสืบพันธุ์ เป็นต้น

ผู้ที่มีความเสี่ยงระดับฮอร์โมนไม่สมดุล ได้แก่ ผู้ที่ประจำเดือนมาผิดปกติ นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เครียด ซึมเศร้า น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ ผู้ที่เป็นสิวมากกว่าปกติ ผิวพรรณแห้งกร้าน เกิดริ้วรอยก่อนวัย เนื่องจากระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ร่างกายจะเริ่มลดปริมาณการหลั่งฮอร์โมนลง และลดลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดความผิดปกติข้างต้น

การตรวจระดับฮอร์โมนช่วยให้ทราบสาเหตุความผิดปกติของร่างกาย เพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ระดับฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติ 

เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
• ผู้ที่ไม่มีการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย
• ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสมลพิษจากสิ่งแวดล้อม และผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่เป็นประจำ
• ผู้ที่มีอาการต่างๆ ได้แก่ ประจำเดือนมาผิดปกติ นอนไม่หลับ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เครียด ซึมเศร้า น้ำหนักเพิ่มขึ้นผิดปกติ ผู้ที่เป็นสิวมากกว่าปกติ ผิวพรรณแห้งกร้าน เกิดริ้วรอยก่อนวัย

ค่าบริการ

11,000

บาท

  • ตรวจระดับฮอร์โมนเพศ
  • ตรวจการทำงานของไทรอยด์
  • ตรวจการทำงานของต่อมหมวกไต

 

ค่าบริการ
9,750
บาท

Food Intolerance Check up

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง

ภูมิแพ้อาหารแบบแฝง (Food Intolerance) ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการแพ้อาหารแฝงทันที แต่จะเกิดอาการเมื่อมีการรับประทานอาหารชนิดนั้นซ้ำๆ จนร่างกายเกิดการอักเสบจากการที่ไม่สามารถกำจัดอนุมูลอิสระที่มีมากเกินไปจนหมด ทำให้ส่งผลต่อร่างกาย เกิดอาการต่างๆ ได้แก่ ไอ จาม มีน้ำมูกโดยไม่ทราบสาเหตุ ท้องอืด จุกเสียด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ปวดหัวไมเกรน ปวดตามข้อ เกิดกลุ่มสิวอักเสบบนร่างกาย เกิดผื่นคัน น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงและวางแผนการทานอาหาร เพื่อให้ได้สารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพ้อาหารและป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้น

เหมาะสำหรับ

• ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ
• ผู้ที่อาการต่างๆ ได้แก่ ไอ จาม มีน้ำมูก โดยไม่ทราบสาเหตุ ท้องอืด จุกเสียด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ปวดหัวไมเกรน ปวดตามข้อ เกิดกลุ่มสิวอักเสบบนร่างกาย เกิดผื่นคัน น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ

ค่าบริการ

20,500

บาท

• นม และผลิตภัณฑ์นม และไข่ 9 รายการ
• ปลาและอาหารทะเล 40 รายการ
• ผลไม้ 37 รายการ
• ธัญพืชกลุ่มที่มีกลูเตน 10 รายการ
• ธัญพืชกลุ่มที่ไม่มีกลูเตน 7 รายการ
• สมุนไพรและเครื่องเทศ 32 รายการ
• เนื้อสัตว์ 16 รายการ
• ถั่วและเมล็ดพืช 15 รายการ
• ผัก 41 รายการ
• อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ 15 รายการ

ค่าบริการ
20,500
บาท

เริ่มต้นโปรแกรมดูแลสุขภาพ
กับ Vitaboost ได้ง่ายๆ