Blog

Dr. Ploylada Thanapaisarnvorakul

วิตามินที่คุณควรรับประทาน… หากคุณกำลังเข้าสูตรลดน้ำหนักแบบคีโต

การลดน้ำหนักด้วยสูตรคีโตเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ด้วยหลักการจำกัดอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะผักผลไม้ ธัญพืชซึ่งอุดมไปด้วย Phytonutrients ที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรัง โดยสูตรคีโตมุ่งเน้น “High-fat, Moderate-protein, Low-carb meal plan” นั้นอาจทำให้คุณอาจขาดสารอาหารที่สำคัญบางชนิดได้

Read More >